TEMAR Deweloper

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
Godziny otwarcia
pn-pt: 8:30 16:30

Znajdź nowe mieszkanie

Powierzchnia
 • 10 m2
 • 20 m2
 • 30 m2
 • 40 m2
 • 50 m2
 • 60 m2
 • 70 m2
 • 80 m2
 • 90 m2
 • 100 m2
 • 110 m2
 • 120 m2
 • 130 m2
 • 140 m2
 • 150 m2
 • 160 m2
 • 170 m2
 • 180 m2
 • 190 m2
 • 200 m2
 • 250 m2
 • 300 m2
Cena
 • 50 000
 • 100 000
 • 150 000
 • 200 000
 • 250 000
 • 300 000
 • 350 000
 • 400 000
 • 450 000
 • 500 000
 • 1 000 000
 • 1 500 000
 • 2 000 000
Liczba pokoi
Typ lokalu
Inwestycja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. DANE OSOBOWE I ADMINISTRATOR:
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), oraz w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umowy - atrt.6 ust.1 lit. c, RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  (gromadzonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na portalu temar.com.pl)  jest każda z poniższych spółek wchodząca w skład jednej grupy kapitałowej:

a.)  TEMAR DOM S.A., z siedzibą we Wrocławiu 53-301,  przy ul. Ślężnej 27B.

b.)  INWEST TEMAR AM S.A. Sp. K., z siedzibą we Wrocławiu 53-301,  przy ul. Ślężnej 27B.

c.)  TEMAR AM S.A. FOKUS Sp.K.,  z siedzibą we Wrocławiu 53-301,  przy ul. Ślężnej 27B.

d.)  TEMAR AM S.A. AVANTI Sp.K., z siedzibą we Wrocławiu 53-301,  przy ul. Ślężnej 27B.

e.)  REZYDENCJA DĄBIE  WPBM Mój Dom S.A. i TEMAR Sp.j., z siedzibą we Wrocławiu 53-301, przy ul. Ślężnej 27B.

Każda  z  powyższych  spółek  zwana  jest  dalej  „Administratorem”,  a  wszystkie  spółki  łącznie  zwane  są  dalej  „Administratorami”.


W sprawach związanych z przetwarzaniem danych  oraz  realizacją  przysługujących Pani/Panu praw można się kontaktować z Administratorami poprzez email: iod@temar.com.pl

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a.) świadczenia usługi rezerwacji mieszkań, za pośrednictwem strony www.temar.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.) sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO),

c.) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO),

d.) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Adminiostratora – (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO),

e.) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO),
 

3. ZASADY GROMADZENIA DANYCH:
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest :

a.) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu przygotowania i przesłania oferty drogą  elektroniczną  lub/i  telefoniczną,  będzie  skutkowało  brakiem  możliwości realizacji tych celów;

b.) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych oraz marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów;

c.) w przypadku zawarcia umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy oraz realizacji postanowień w niej zawartych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.


4. ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.)  pracownicy i współpracownicy Administratora,
b.)  podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
c.)  podmioty prowadzące portale internetowe, które prezentują oferty sprzedaży nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem),
d.)  podmioty uprawnione do otrzymywania Danych Osobowychna podstawie przepisów prawa,
e.)  pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem),
f.)  dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie i biura prawne, podatkowe).

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH:
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


II. PLIKI COOKIES

W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej www.temar.com.pl stosuje się tzw. "ciasteczka" (ang. "cookies").

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego służą pliki "cookies"?

Pliki "cookies" wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Cookies są wykorzystywane również do określania profilu użytkownika w celu wyswietlania mu dopasowanych materiałow reklamowych w sieciach reklamowych w szczególności w sieci Google. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Jakich plików "cookies" używamy?

W ramach strony internetowej temar.com.pl stosowane są  "cookies" - "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies", albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Służą one do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz pozwalają „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (cookies googel-analitics.com - statystyki). Wykorzystywane są również cookies powiązane z wtyczką Facebook, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Facebook opisana jest tu: www.facebook.com/about/privacy/cookies

Usuwanie plików "cookies"

W wielu przypadkach aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa), domyślnie dopuszcza przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie plików "cookies"

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki, jednakże informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

TEMAR DOM S.A.
53-301 Wrocław, ul. Ślężna 27 B;

Zadzwoń: 71 78 33 000

Napisz: temar@temar.com.pl

Godziny otwarcia: pn-pt: 8:30 16:30

Polityka prywatności | © All Rights Reserved 2016

Przedstawione na stronie internetowej www.temar.com.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy i stanowią jedynie ogólny, przewidywany sposób wykonania inwestycji. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków. Wizualizacje przedstawione na stronie temar.com.pl, nie przedstawiają właściwości inwestycji oraz nie stanowią próbki lub wzoru w rozumieniu art. 5561 § 1pkt 2 KC. Strona temar.com.pl nie ma charakteru publicznego zapewnienia. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące inwestycji zawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej oraz projekcie budowlanym. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody.