TEMAR Deweloper

Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
Godziny otwarcia
pn-pt: 8:30 16:30

Znajdź nowe mieszkanie

Powierzchnia
 • 10 m2
 • 20 m2
 • 30 m2
 • 40 m2
 • 50 m2
 • 60 m2
 • 70 m2
 • 80 m2
 • 90 m2
 • 100 m2
 • 110 m2
 • 120 m2
 • 130 m2
 • 140 m2
 • 150 m2
 • 160 m2
 • 170 m2
 • 180 m2
 • 190 m2
 • 200 m2
 • 250 m2
 • 300 m2
Cena
 • 50 000
 • 100 000
 • 150 000
 • 200 000
 • 250 000
 • 300 000
 • 350 000
 • 400 000
 • 450 000
 • 500 000
 • 1 000 000
 • 1 500 000
 • 2 000 000
Liczba pokoi
Typ lokalu
Inwestycja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. DANE OSOBOWE I ADMINISTRATOR:
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), oraz w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umowy - atrt.6 ust.1 lit. c, RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  (gromadzonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na portalu temar.com.pl)  jest każda z poniższych spółek wchodząca w skład jednej grupy kapitałowej:

a.)  TEMAR DOM S.A., z siedzibą we Wrocławiu 53-301,  przy ul. Ślężnej 27B.

b.)  INWEST TEMAR AM S.A. Sp. K., z siedzibą we Wrocławiu 53-301,  przy ul. Ślężnej 27B.

c.)  TEMAR AM S.A. FOKUS Sp.K.,  z siedzibą we Wrocławiu 53-301,  przy ul. Ślężnej 27B.

d.)  TEMAR AM S.A. AVANTI Sp.K., z siedzibą we Wrocławiu 53-301,  przy ul. Ślężnej 27B.

e.)  REZYDENCJA DĄBIE  WPBM Mój Dom S.A. i TEMAR Sp.j., z siedzibą we Wrocławiu 53-301, przy ul. Ślężnej 27B.

Każda  z  powyższych  spółek  zwana  jest  dalej  „Administratorem”,  a  wszystkie  spółki  łącznie  zwane  są  dalej  „Administratorami”.


W sprawach związanych z przetwarzaniem danych  oraz  realizacją  przysługujących Pani/Panu praw można się kontaktować z Administratorami poprzez email: iod@temar.com.pl

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a.) świadczenia usługi rezerwacji mieszkań, za pośrednictwem strony www.temar.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.) sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO),

c.) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO),

d.) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Adminiostratora – (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO),

e.) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO),
 

3. ZASADY GROMADZENIA DANYCH:
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest :

a.) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu przygotowania i przesłania oferty drogą  elektroniczną  lub/i  telefoniczną,  będzie  skutkowało  brakiem  możliwości realizacji tych celów;

b.) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych oraz marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów;

c.) w przypadku zawarcia umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy oraz realizacji postanowień w niej zawartych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.


4. ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.)  pracownicy i współpracownicy Administratora,
b.)  podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
c.)  podmioty prowadzące portale internetowe, które prezentują oferty sprzedaży nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem),
d.)  podmioty uprawnione do otrzymywania Danych Osobowychna podstawie przepisów prawa,
e.)  pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem),
f.)  dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie i biura prawne, podatkowe).

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH:
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


II. PLIKI COOKIES

W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej www.temar.com.pl stosuje się tzw. "ciasteczka" (ang. "cookies").

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego służą pliki "cookies"?

Pliki "cookies" wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Cookies są wykorzystywane również do określania profilu użytkownika w celu wyswietlania mu dopasowanych materiałow reklamowych w sieciach reklamowych w szczególności w sieci Google. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Jakich plików "cookies" używamy?

W ramach strony internetowej temar.com.pl stosowane są  "cookies" - "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies", albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Służą one do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz pozwalają „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (cookies googel-analitics.com - statystyki). Wykorzystywane są również cookies powiązane z wtyczką Facebook, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Facebook opisana jest tu: www.facebook.com/about/privacy/cookies

Usuwanie plików "cookies"

W wielu przypadkach aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa), domyślnie dopuszcza przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie plików "cookies"

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki, jednakże informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.